Артисти / Претходни сезони

Ејми Диксон

Австралија

Елена Мошуц

Романија / Швајцарија

Каролина Ејк

Германија

Мидори

Јапонија

Милан Силјанов

Швајцарија / Македонија

Николае Молдовеану

Романија / Швајцарија

Николас Алтштед

Германија / Франција

Олга Шепс

Германија

Роман Симовиќ

Црна Гора / Велика Британија

Со Аватсуџи

Јапонија

Џеси Милинер

Германија

Штефан Дор

Германија