Галерија Пријатели Контакт Годишна програма logoFacebook logoTwitter
назад кон претходна страна


Контактирај ја Македонска Филхармонија


Македонска филхармонија
ул.„Македонија“ бб,
1000 Скопје

e-mail: contact@filharmonija.org.mk

Тел:                                       Билетара:                              Факс:

+389(0) 2 3118 450          +389 (0) 2 3238 182             +389 (0) 2 3165 753


Директор:

Виктор Илиески

contact@filharmonija.org.mk

Продуцент:

Роза Нолчева-Ангеловска

roza.nolcheva@filharmonija.org.mk

Правна служба:

Параскева Паневска

panevskap@t-home.mk 

Сметководство:

Анита Петровска-Трајчева

smetkovodstvo@filharmonija.org.mk